Ryu_Hiragoshi's FFR replays

1 - 3
Song Results (Perf-Good-Avg-Miss-Boo) Max Combo Score Date
Yukitsuki-yashou 1,065 - 23 - 1 - 0 - 19 1,089 1,680,750 8/19/13
Waltz In The Rain 777 - 24 - 1 - 0 - 13 802 1,235,745 7/23/13
F 598 - 37 - 2 - 0 - 7 637 976,045 4/16/12
1 - 3Ryu_Hiragoshi's R^3 replays

1 - 1
Song Results (Perf-Good-Avg-Miss-Boo) Max Combo Score Date
La fuite des jours "Piano solo" 1,159 - 84 - 14 - 0 - 28 1,257 1,917,760 3/24/19
1 - 1