Good Profile! UnCool! 
trangtriomled
Registered User
FFR Average Rank:57,218
Gender:Male
Location:Vietnam
Last Activity:11-25-2020
Member for: 0.15 years
Gaming Region:USA - Northwest
Profile Views: 17
trangtriomled's Gameplay Stats Today
trangtriomled's Gameplay Stats Today
GamesTotalPerfsGoodsAvgsMissBoosAAAsFCsArrows
0000000000
trangtriomled's Details
About me:
"OMLED là thương hiệu của CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, một trong số những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực đèn trang trí.
Top 10 Level Stats
Last 10 FFR Playback Games (Older replays)
Last 10 FFR Games Played
Last 10 MP Games Played
Last 10 SIU Games Played
trangtriomled's Videos
Last 10 Forum Posts
trangtriomled's Friends (View All) (0 Total)
Comment wall
Synthlight writes...
at 2:47:30am on 11/25/20
First person to post on your wall.

Cheers,
Synthlight